Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật của Phòng khám Chuyên khoa Da liễu Roswell cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại trang web này như thế nào. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Tại website Roswell, chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, số điện thoại, email,… khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để hỗ trợ tư vấn giải đáp các thắc mắc của bạn, cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất về chúng tôi.

Roswell có thể thu thập một số thông tin nhất định về chuyến thăm của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào website và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến website của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý website, hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của bạn khi truy cập vào website của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Ngoại trừ các trường hợp như đã nêu trong “Mục đích thu thập thông tin cá nhân”, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ đối tác thứ ba nào.

Thông tin chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi có sự yêu cầu của tòa án hoặc nhà chức trách có thẩm quyền.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ, còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân sẽ được bảo mật mãi mãi trên hệ thống máy chủ của Roswell.

Cam kết bảo mật thông tin

Khi bạn gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, điều đó có nghĩa bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà bạn cung cấp sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn.

Tuy nhiên, không một dữ liệu nào có thể đảm bảo được bảo mật 100%, rủi ro tiềm ẩn bị đánh cắp thông tin hoàn toàn có thể xảy ra . Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, chúng tôi khuyên bạn không nên gửi thông tin cho chúng tôi.

Trên website của Roswell có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của Roswell, vì vậy Roswell không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Nếu có bất kỳ điều khoản nào được tòa án có thẩm quyền xác định là không hợp lệ hoặc không thể có hiệu lực thì sẽ được thay thế bởi một hoặc nhiều điều khoản hợp lệ khác khả thi và phù hợp nhất với điều khoản cũ. Một điều khoản bị vô hiệu sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.
 
Lưu ý khi sử dụng trang web, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể thay đổi và sẽ được cập nhật tại trang này, do đó bạn nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập website để đảm bảo rằng bạn hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào.